Yhteystiedot

Lakiasiaintoimisto
Northwest Legal
Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Panu Häikiö
Kurttila, Espoo
045-862 9009
info@northwestlegal.fi

Share |

Lakiasiainpalveluidemme hinnasto

Asiakirjojen laadinnassa käytämme lähtökohtaisesti kertalaskutusta ja muissa asioissa aikaperusteista laskutusta. Toimenpidekirjaukset tehdään viidentoista minuutin tarkkuudella. Käytettävä tuntilaskutusperuste on hinnaston mukainen riippumatta toimeksiannon vaikeudesta tai laajuudesta. Pidempikestoisissa toimeksiannoissa laskutusväli on yksi kuukausi, ellei muuta sovita.

Alla on lueteltu esimerkkejä tavanomaisten toimeksiantojen kustannuksista. Alkuneuvottelussa ja ennen toimeksiannon vahvistamista annamme asiaa koskevan sitovan hinnan tai hinta-arvion. Alkuneuvottelu on aina ilmainen.

Lakiasiaintoimisto Northwest Legalin hinnasto 1.1.2021 alkaen  
       
Yleinen tuntiveloitus 150,00 € Edustaminen tuomioistuimessa /h  150,00 €
Oikeusavun tuntiveloitus 110,00 € Asiakirjojen tarkastus /h   100,00 €
       
Perunkirjoitus 270,00 € Ositussopimus 250,00 €
Testamentti 100,00 € Kiinteistön kauppakirja 200,00 €
Perinnönjakosopimus 275,00 € Asuinhuoneiston kauppakirja 175,00 €
Avioehtosopimus 100,00 € Vuokrasopimus 100,00 €
Avioerohakemus 80,00 € Lahjakirja 120,00 €
Lähestymiskieltohakemus 100,00 € Velkakirja 120,00 €
Työsopimus 100,00 € Takaus- ja panttaussitoumus 120,00 €
Edunvalvontavaltuutus 80,00 € Hoitotahtotestamentti 80,00 €


Palkkioon sisältyy asiaa koskeva neuvottelu sekä asiakirjojen laatiminen. Viranomaismaksut veloitetaan erikseen. Kaikki hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. Palkkio on sama riippumatta siitä hoidetaanko toimeksiantoa arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.

Kartoitamme maksuttomasti voidaanko toimeksiannon kulut kattaa yleisen oikeusavun tai oikeusturvavakuutuksen turvin. Oikeusturvavakuutus voi kattaa erilaiset siviiliriita-asioista aiheutuvat kustannukset.

Oikeusavun käyttämisestä asiakkaan maksettavaksi palkkiosta jää vain omavastuuosuus. Mikäli asiakas saa oikeusapua ilman omavastuuosuutta, ei hänen tarvitse maksaa palveluista mitään. Hän on myös vapautettu oikeusapumaksusta. Oikeusapu on riippuvainen hakijan tuloista.

Meillä toimeksiannosta aiheutuvat kustannukset voi maksaa joustavasti myös erissä. Ilman korkoja tai kuluja. Kysy lisää.